پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلی > تحقیقات،مقالات > مکاتب و مذاهب > بهائیت 
مبلّغ خود ساخته و محبوب حاج سید علی محمد وزیری یزدی(ره) (5)
مرحوم وزیری در طول عمر پربرکت خویش مبارزات بی‌امانی را با فرقه گمراه و ضالّه بهائیت داشته است که در اینجا به برخی از این مبارزات اشاره خواهیم کرد.
فرقه بهائي، راهي به تباهي (3)
در گفتار سران بهائي موارد ديگري وجود دارد كه تعريف واقعي اين آموزه را بر خوانندگان بيش از پيش روشن ميكند،مانند تشكيل گروه جلادان خونخوار در عراق،درگيريهاي لفظي بهاء الله وبرادرش ميرزايحيي نوری بر سر جانشيني علي محمدباب و القاب بسيار زشتي كه به همديگر نسبت دادند.
فرقه بهائي، راهي به تباهي (3)
بهاء الله در يكي از عجيب ترين احكام خود، زن و اولاد دختر را از خانة مسكوني متوفّا كه بخش عظيم ارث نيز مي باشد، محروم مي كند و در ام الكتاب بهائيان مي گويد: قرار داديم خانة مسكوني و البسة خصوصي ميّت را براي اولاد ذكور و اولاد اناث و ورثة ديگر حق ندارند.
فرقه بهائي، راهي به تباهي (3)
يكي ديگر از تعاليم بهائيان ترك تعصبات جاهليه مي باشد. واژهاي براي تحريك احساسات و عواطف ساده انديشان. شعاري بر پاية دروغ و نيرنگ در بهائيت؛ چرا كه اگر بهائيان همين آموزه را سرلوحة برنامه ها و اهداف خود قرار ميدادند، شايد امروز خبري از بهائيت نبود.
فرقه بهائي، راهي به تباهي (3)
چهارمين اصل از تعاليم بهائيت عدم مداخله در امور سياسي است. عبد البهاء ميگويد: ميزان بهائي بودن و نبودن اين است كه هر كس در امور سياسيه مداخله كند و خارج از وظيفة خويش حرفي زند و يا حركتي نمايد، همين برهان كافي است كه بهائي نيست. دليل ديگر نمي خواهد.
فرقه بهائي، راهي به تباهي (3)
چنانچه منظور از تشكيل دادگاه بين المللي، نهادي شبيه سازمان ملل متحد مي باشد، كه بيش از 68 سال از تشكيل آن مي گذرد و هيچ فايدة قابل توجهي در راستاي خدمت رساني به نوع بشر نداشته است و اگر غير از آن منظور است، بايد چگونه تشكيل شود و به يك تفاهم جمعي برسد؟
فرقه بهائي، راهي به تباهي (3)
دومين تعليم از تعاليم بهائيت وحدت عالم انساني است. بهاء الله مي گويد: اي اهل عالم! سرا پردة يگانگي بلند شد، به چشم بيگانگان يكديگر را مبينيد، همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار و عاشروا مع الاديان بالروح والريحان.
فرقه بهائي، راهي به تباهي (3)
با توجه به پوشالي بودن اصول اعتقادي بهائيت و تناقضات بسيار زياد آنان در مباحث توحيد، نبوّت و فرجام شناسي، امروزه اين فرقه با تغيير روش و برجسته نمودن تعاليم خود، از آنها به اصول دوازده گانة بهائيت ياد مي كند.
فرقه بهایی راهی به تباهی (2)
همیشه حقیقت تمام شرایع و ادیان آسمانی یک مطلب بوده و آن هم تسلیم در برابر خدای واحد است و اسلام جلوۀ کامل این تسلیم و عبودیت در برابر پروردگار یکتا و به عنوان آخرین و کامل­ترین دین الهی عرضه شده است.
فرقه بهایی راهی به تباهی (2)
سید علی محمد شیرازی در طول عمر 31 ساله خود ادعاهای مختلفی را مطرح نموده است که با توجه به ارزش و احترامی که وی نزد بهائیان دارد، لازم است جایگاه و مقام حقیقی وی آشکار و بر طالبان واقعی حق و حقیقت عرضه گردد.

2 صفحه بعدی >>