دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
صفحه اصلی صفحه اصلی اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها تحقیقات و مقالات تحقیقات و مقالات توشه تبلیغتوشه تبلیغ روضه ها و مدایح روضه ها و مدایح ویژه نامه ها ویژه نامه ها
دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار سبک زندگی سبک زندگی تاریخ معصومینتاریخ معصومین روش تبليغ روش تبليغ نقشه سایت نقشه سایت ارتباط با ما ارتباط با ما
صفحه اصلی > تحقیقات،مقالات > معارف اسلامی > نظام اسلامی 
ماهنامه مبلغان


دشمن را بشناسیم-2

وظیفه های دین باوران و مبلغان در برابر ریشه ها و شیوه های دشمن

بیش از ده مورد یا مصداق از فعالیت دشمن را در عرصه های مختلف بازبینی و تحلیل كردیم. اینك «وظیفه های دین باوران و مبلغان در برابر ریشه ها و شیوه های دشمن» در رویارویی با آموزه های آسمانی اسلام ناب محمدی را پیش رو قرار دادیم تا خود و دیگران را از آنان آگاه سازیم...

احمد لقمانی 

اشاره
بخش نخست نوشتار را با این سخن آغاز كردیم كه:

نگاه درس آموز هر یك از ما مبلغان به تاریخ و حوادث امروز جامعه، بینش و بصیرتی فراهم می كند تا با كمك مباحث اعتقادی، اخلاقی، فقهی، برخی از گفتارهای مخاطبان خود را با ریشه های حوادث چهارده قرن گذشته و شیوه های دشمنان در تمامی زمان ها آشنا كنیم، و دین باوران را در همۀ عرصه ها با وظایفشان آشنا سازیم و راهی روشن برابر آنا بگشاییم.
«دشمن شناسی» را گفتاری از این دست شمردیم كه برای یكایك دانش پژوهان حوزوی مناسب و مفید و حتی ضروری خواهد بود تا به خوبی دستهای پیدا و پنهان دشمنان و توطئه های مرئی و نامرئی آنان را در ابعاد مختلف لمس كنند.
در پی آن دگرگونی «بینش ها»، «گرایش ها» و «كنش ها» و «واكنش ها» را بنیان فعالیت استكبار بیان كردیم كه با دو چهرۀ چشمگیر رخ می نماید:
1 - خدشه دار كردن جامعیت و قداست دین و بی هویت كردن ارزش های مذهب.
2 - آلوده سازی چهرۀ مرزبانان فكری فرهنگی جامعه (روحانیون) و بی ارزش كردن دین باوران.
كه این دو هدف شیطانی توسط افرادی با عناوینی همچون «روشنفكر» «اسلام شناس» و «اصلاح گر» با شیوۀ «تردید در باورهای مذهبی» ، «تضعیف قداست های مكتبی» و «تحقیر ارزش ها و ارزش مداران جامعه» به انجام می رسد.
بیش از ده مورد یا مصداق از فعالیت دشمن را در عرصه های مختلف بازبینی و تحلیل كردیم. اینك «وظیفه های دین باوران و مبلغان در برابر ریشه ها و شیوه های دشمن» در رویارویی با آموزه های آسمانی اسلام ناب محمدی را پیش رو قرار دادیم تا خود و دیگران را از آنان آگاه سازیم.
با هم یكایك وظیفه ها را پی می گیریم:

1 - پی ریزی، استحكام وتكامل باورهای مذهبی و اعتقادات ناب دینی
«جهالت» و «ضلالت» ، دو راه نفوذ دشمن به صورت نامرئی و سریع است كه دشمن با سوار شدن بر امواج نادانی و گمراهی مردم به تحریف حقایق و معارف مذهب دست می زند و انحراف افكار وعقاید ساده لوحان بدون تحلیل و درك شیوۀ همیشگی اوست. بدین خاطر ناپلئون ویرانگری صدای قلم را بیش از غرش تانك ها و گلوله ها دانسته و كارتر رئیس جمهور اسبق آمریكا - تخریب یك دلار برای تبلیغات را بیشتر از ده دلار برای تسلیحات می شمرد.
به یقین یگانه ابزار كارآمد در این عرصه، شناخت حقیقی اسلام ناب و پی ریزی و استحكام باورهای دینی خواهد بود.
امام راحل علیها السلام با روشن گری و بینش شایستۀ خود تمامی دانشوران حوزوی و دانشگاهی را به این مهم فراخوانده فرموده اند:
«این جانب در این تبعیدگاه ثانوی چشم امیدم به جوانان روحانی و دانشگاهی مسلمان بوده، انتظار دارم كه با تهذیب نفس واخلاص، مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنه داری را در زمینه شناخت احكام اسلام و مبانی نورانی قرآن آغاز نمایند. اسلام واقعی را بشناسید و بشناسانید.»(1)
مقام معظم رهبری نیز با نگاه همه سویه و جامع خود، به خوبی از عهدۀ شناسایی آرمان دشمن در خاكریز اول برآمده و با روشن ضمیری خاص فرموده اند:
«هدف استكبار جهانی - كه در راس آن آمریكا است - در مواجهه با ایران اسلامی، فقط اسلام است و هیچ مساله دیگری در میان نیست... آبادی خاك و گل بدون آبادی دل هیچ ارزشی ندارد... والله كه آمریكا از هیچ چیز ملت ایران به قدر مسلمان بودن و پایبندی به اسلام ناب محمدی ناراحت نیست.(2)»
بی شك ایجاد انگیزه، تشویق شایسته و همراهی و همدلی مبلغان با جوانان در راه مطالعه و تامل در سلسله آثار استاد شهید، آیت الله مطهری، نسل نو را از گزند افكار التقاطی و انحرافی، ایمن می سازد و حقیقت اسلام ناب را برابر آینۀ اندیشۀ آنان نمایان می كند.

2 - بصیرت، بینش و رشد فكری فرهنگی و سیاسی
دانش، دانایی است اما بینش بینایی و روشنگری است و تحفه ای است خدایی كه چون در كانون اندیشه ها و دلهای افراد نباشد، تمامی حوادث از زاویۀ شخصی و محدود دیده می شود و بدون توجه به مصالح جامعه تحلیل می گردد. انحراف رهبران فكری فرهنگی، فراموشی جایگاه خود در جامعه، پرداختن به خودی ها پیش از توجه به غیر خودی ها، حذف انسان های صالح و تسویه حساب با استوانه های فرهنگی كشور و سرانجام فراموشی ارزش های دینی و ملی دست اوردهای بی بصیرتی افراد است. در این هنگام است كه دشمن در كنار یاران انقلاب و نظام در صحنه های مختلف حضور می یابد و چون دین باوران از او غافلند، راحت به آرمان های خود نزدیك می شود و در بسیاری از صحنه ها دوستان را در خط مقدم نبرد فرستاده تا پس از تلفات فراوان به سادگی و آرامی غنایم گرانبار را نصیب خود سازد.
با نگاهی به معارف فرهنگی و مذهبی به خوبی جایگاه بصیرت و بینش را درمی یابیم. آنجا كه رسول اكرم صلی الله علیه وآله وسلم سخن خداوند را از قول خود این گونه بیان می كنند:
«قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی» (بگو: این است راه من، كه من و هر كسی (پیروی ام) كرد با بینایی و بصیرت به سوی خدا دعوت می كنیم)(3) .
و یا در صحنه های مختلف، پروردگار متعال می فرمایند: «ان فی ذلك لعبرة لاولی الابصار»؛ (به یقین (در این ماجرا) برای صاحبان بینش عبرتی است) .
«هل یستوی الاعمی والبصیر»؛ (آیا نابینایان و بینایان یكسان هستند) .
پرسشی كه در این فراز نوشتار به ذهن می رسد آن است كه راه دست یابی به بصیرت و بینش چیست؟ و چگونه می توان عقبۀ حوادث و آیندۀ ماجراها را به خوبی حس كرد و آن را درست تحلیل كرد؟
پاسخ آن است كه شیوه های مختلفی در دست یابی به این «ارمغان گران سنگ» وجود دارد كه عبارتند از:

الف) تقوایابی و پرهیزگاری
كه: «و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب» ؛ (برای پارسایان و تقواپیشگان خداوند راه خروج از مشكلات را قرار می دهد و از این طریق بی گمان روزی آنان را فراهم می كند)(4).
ستیز با شیطان درونی و بیرونی، صیقلی است كه آینۀ دل و دیده با آن، شفاف می شود و زمینه های ریزش الهام الهی و نغمه های رحمانی در آغوش اندیشه و قلب فراهم می شود. توفیقی كه امام راحل رحمه الله بدان دست یافت و توان رهبری چنین انقلاب شكوهمندی را به دست آورد.

ب) توجه، تامل و تحلیل بر سخنان مقام معظم رهبری
نگاه رهبر، نگاهی از فراز قله آگاهی و بینایی است كه در آن جامع نگری و آینده نگری به گونه ای بسیار شفاف و چشمگیر وجود دارد. از این رو پی گیری گفته ها، توجه به سخنان امام گونۀ رهبری نگاه ما را نیز به فراسوی حوادث امروز و فردا سوق می دهد و با اندكی دقت آراسته به بصیرت و بینش می شویم.

ج) مطالعۀ تاریخ و عبرت پذیری از حوادث
آگاهی به تاریخ و ماجراهای گذشتگان، بیانگر این حقیقت خواهد بود كه ریشه ها و انگیزه های فعالیت دشمن همیشه یكسان بوده است اما شیوه های او متغیر و متفاوت.
آنان كه از تصمیم مستكبران آگاهی دارند، به خوبی می دانند كه روش دشمن در رویارویی با دین باوران زمانی كوتاه مدت و سریع بوده و گاهی دراز مدت.

در شیوۀ نخست ابزارهای او، تطمیع، تهدید، تحریم و تخریب است كه گاه به حضور نظامی، ارسال تجهیزات و جنگ افروزی مستقیم می انجامد. اما شیوۀ دیگر او، شبیخون و تهاجم خزندۀ فرهنگی اس ت كه در آن صدای سلاح های مرگبار نظامی و ارسال ناوها و هواپیماهای جنگی، چهره ای دیگر به خود می گیرد و تمامی موشك ها و بمب های ویرانگر از شبكۀ اینترنت و با ارسال ابزار فساد فكری فرهنگی صورت می گیرد. از این رو 350000 سایت(5) انحرافی برای جوانان در شبكۀ اینترنت ایجاد می شود. بازیهای كامپیوتری - با تصاویر عریان و مبتذل - در برنامه های بسیار متنوع عرضه می شود. ارزان ترین امكانات و برنامه های ویدیویی در سریع ترین زمان از آن سوی دنیا به دورافتاده ترین نقاط ایران می رسد و مجله ها و عكس های ویرانگر در مدارس و دبیرستانها توزیع می شود!! در كنار این فعالیت ها بیش از 5000 مجله و روزنامه در تیراژی افزون بر دو میلیارد نسخه توزیع می شود و برخی نشریات به بیش از 80 زبان دنیا ترجمه می شود. همراه با آن 150000 روحانی مسیحی به تبلیغ مسیحیت پرداخته و پاپ صلیب خود را بر مجسمه و معبود منحرفان اخلاقی در هندوستان می آویزد و انجیل را به 1200 زبان دنیا ترجمه می كند(6). تا نگاه تمامی انسان ها از اسلام و تشیع راستین برگردانده به سوی ادیان تحریف شده سوق دهد. و آنجا كه فرصت تبلیغ فراهم می شود، زمینۀ فعالیت وهابیت با 16 درصد از نفت عربستان در نقاط مختلف جهان به ویژه توسط طالبان در افغانستان - مهیا می شود تا اسلام به عنوان دینی سخت گیر، خون ریز و به دور از فرهنگ و تمدن امروزین تجلی كند.
به راستی كه «جاهلیت مدرن امروز» و «بوسفیان ها و بوجهل های متمدن» هیچ تفاوتی با مستكبران چهارده قرن گذشته نداشته و ابزار براندازی آنان بیش از «زر» و «زور» و «تزویر» نبوده و نخواهد بود!

3 - غفلت گریزی، بیداری و هوشیاری
سومین وظیفۀ اساسی روحانیان و تمامی دین باوران دوری از غفلت و بی توجهی به اختلاف های گوناگون است. بی شك هرگاه رهبران فكری فرهنگی جامعه فرصت تفكر، تدبر و آینده نگری - در كارهای روزانۀ خود - داشته باشند، همیشه به استقبال حوادث رفته، پیش از درمان، پیشگیری می كنند، صاحب ابتكار عمل بوده و با دقت نظر و جامع نگری رگه های خمودی، سستی، تشنج، بی حالی و غفلت را به خوبی دیده و برخورد شایسته ای می نمایند.
تجربۀ تاریخی و مدونی كه خردورزان فرزانه از آن آگاهی دارند و از دیر زمان به خوبی لمس می شده است، آن است كه ساخت و پرداخت دل مشغولی های متفاوت، دمیدن در شیپور دشمن و نبرد بین دوستان، افروختن آتش كینه، بددلی و بی اعتمادی و آلوده ساختن صفای خاطر و شفاف اندیشۀ خداجویان به مسائل مادی و شیطانی، شیوۀ همیشه دشمن در ربودن هوشیاری و بیداری دوستان بوده است(7).
پیر ژرف اندیش و جوان فكرمان حضرت امام خمینی علیها السلام با نفس مسیحایی خویش این حقیقت تلخ را این گونه بیان می كردند:
«نقشه آن است كه جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش های خودی منحرف كنند و به سوی شرق یا غرب بكشانند و دولتمردان را از بین اینان انتخاب، بر سرنوشت كشورها حكومت دهند تا به دست آنها هر چه می خواهند انجام دهند. اینان كشور را به غارت زدگی و غرب زدگی بكشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شكست قادر بر جلوگیری نباشد و این بهترین راه است برای عقب نگهداشتن و غارت كردن كشورهای تحت سلطه، زیرا برای ابرقدرت ها بی زحمت و بی خرج و در جوامع ملی بی سر و صداست، هر چه هست به جیب آنها می ریزد.(8)»

4 - ایجاد الفت، مهربانی و یكدلی در پرتو اطاعت از مقام معظم رهبری

دوری از بددلی، كینه توزی، انتقام و روی كردن به صفای نفس، سعۀ صدر، وسعت نظر و در یك كلام «اعتصام به حبل الله و گریز از تفرقه» وظیفۀ شفاف و چشمگیر تمامی شیفتگان ولایت و دلسوزان نظام است. به یقین این رسالت بیش از همگان بر عهدۀ روحانیان - در هر سطح و با هر مسئولیتی - خواهد بود. ما مبلغان كه ارتباطی بیشتر، مؤثرتر و جامع تر با توده های مختلف داریم، با شیوه های مناسب و پرجاذبه افزون بر ارتباط با تمامی گروه ها، تشكل ها و سلیقه های مختلف، هرگز نباید زمینه های یكسو نگری و یا طرد برخی از افراد متعهد و شایسته - اما با سلیقه ای ناهمگون با خود - را فراهم كنیم؛ با دیده ای روشن و ظرفیتی فراوان به گفتگو و نشست و برخاست با همگان همت كنیم و همه را در محور و رهبری ولایت فقیه هدایت نماییم. گرچه در این میان اختلافاتی از سوی بعضی از سران گروه ها و برخی مسؤولان كه به دوگانگی و چندگانگی دامن می زنند دیده می شود!! اما توجه به ستون اصلی انقلاب و دمیدن روح اطاعت از پیشوای جامعه، نظام را از خطرات جدی مصون خواهد داشت.
هیچگاه پی آمدهای حادثۀ كوی دانشگاه و شرارت های برخی عناصر خود فروخته - در تیرماه سال 78 - را از یاد نبریم كه نخستین هدف آنان پس از فروپاشی نظام، از میان برداشتن روحانیت - با هر سلیقه و در هر جناحی - بود. هدفی كه گاهی در تز «اسلام منهای روحانیت» مطرح می شده و زمانی با قداست زدایی از آرا و نظریات اسلام شناسان متعهد به بهانۀ مقدس نبودن معرفت دین، و «قرائت های مختلف در حوزۀ مذهب» ارائه می شود.
آنان كه مختصر آشنایی با پدیده های سیاسی فرهنگی جامعه دارند به خوبی در می یابند كه جریان سومی در تلاش جدی است تا اصل مذهب و باورهای دینی را از متن جامعه حذف كند(9) و در پی آن به هیچ جناح، گروه و تشكل مذهبی اجازه فعالیت در صحنه های مختلف اجتماعی ندهد!! تا سكولاریزۀ جامعه به طور كامل تحقق پذیرد و این عمل به دور از حضور ظاهری دشمن انجام گیرد!
هوشیار باشیم و با همه سو نگری عالمانه و اندیشمندانه تمامی بیراهه های غفلت، دشمنی، جهالت و ضلالت را برای همیشه مسدود كنیم كه این رسالتی بس سنگین برای امروز و فردای ما خواهد بود.


مطالب مرتبط:


پی نوشت :

1) صحیفۀ نور، ج 1، ص 195.
2) فرهنگ و تهاجم فرهنگی، ص 124 و 106 و 107.
3) سورۀ یوسف، آیه 108.
4) سورۀ طلاق، آیه 2 و 3.
5) آیت الله امینی در همایش جوان و حوزه، 31/3/78 مركز فرهنگی امام خمینی رحمه الله .
6) قرآن و تبلیغ، حجة الاسلام قرائتی به نقل از پژوهش در تبلیغ، محمدتقی رهبر.
7) نگاه كنید به سلسله سخنان سران استكبار در سال های اخیر نسبت به حركت مطبوعات ایران، وظیفه قلم به دستان درباره ولایت فقیه و افزایش شعله های دشمنی و بدبینی بین مسئولان نظام.
8) صحیفه نور، ج 21، ص 185.
9) نگاه كنید به مصاحبه حضرت آیت الله مكارم شیرازی در این باره.

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره3 .
 

تاریخ ارسال مطلب : سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٣ / شماره خبر : ٩١٨٤٠ / تعداد بازدید : 2150/ محبوب کن - فیس نما / داغ کن - کلوب دات کام

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج