جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٣
« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِ‌سَالَاتِ اللَّـهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِيبًا؛ (پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می‌کردند و (تنها) از او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش‌دهنده اعمال آنها) است!»
margin02
صفحه اصلي > تحقیقات،مقالات > روش تبلیغ 
روش تبلیغ
روش سخنرانی دینی
روش ابهامی دومین روش از روش های ایجاد انگیزه در سخنرانی می باشد...
روش سخنرانی دینی
عوامل فراوانی در ایجاد انگیزه برای پی گیری بحث در مخاطب مؤثرند، مثل: موضوع و محتوای سخن، مکان سخنرانی، زمان سخنرانی، شخصیت سخنران، روش اجرای سخنرانی و... .
روش سخنرانی دینی
در این درس به دیگر راههای زیباسازی سخن می پردازیم
روش سخنرانی دینی
در این درس با روشهای زیبا سازی سخن آشنا می شویم
روش سخنرانی دینی
دومین راه زیباسازی سخن استفاده از قطعات ادبی است
روش سخنرانی دینی
استفاده از شعر یکی از راههای زیباسازی سخن است که اکنون فواید استفاده از شعر را بیان می کنیم.
روش سخنرانی دینی
راههای زیباسازی سخن شامل 1.استفاده از شعر 2.استفاده از قطعات ادبی است. اکنون استفاده از شعر را بیان می کنیم.
روش سخنرانی دینی
در درسهای گذشته بیان کردیم که برای تأثیرگذاری بر امیال و احساسهای انسان می توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عمل کرد. یکی از کششهای درونی انسان، میل به زیبایی است. در این درس درباره زیبایی و راههای ارضاء آن سخن خواهیم گفت.
روش سخنرانی دینی
در دروس گذشته، پنج مورد از روشهای ایجاد انگیزه در ابتدای سخنرانی مطرح شد و شرایط و نمونه های آن بیان گردید. در این درس، پس از توضیح و تبیین روش تکریم و تحسین – که یکی دیگر از روشهای ایجاد انگیزه است – روشهای استمرار و تقویت انگیزه را بررسی خواهیم کرد.
روش سخنرانی دینی
در دروس گذشته، پنج مورد از روشهای ایجاد انگیزه در ابتدای سخنرانی مطرح شد و شرایط و نمونه های آن بیان گردید. در این درس، پس از توضیح و تبیین روش تکریم و تحسین – که یکی دیگر از روشهای ایجاد انگیزه است – روشهای استمرار و تقویت انگیزه را بررسی خواهیم کرد.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>